Միջանձնային հարաբերությունները COVID 19-ի համատեքստում
Միջանձնային հարաբերությունները COVID 19-ի համատեքստում

 ՙՙԿանանց իրավունքների տան՚՚ նախագահ Կարինե Դավթյանի և Շիրակի պետական տարածաշրջանային քոլեջի դասախոս, հոգեբան Հեղինե Գալոյանի հետ  զրուցեցինք արտակարգ հարաբերությունների մասին, որոնք մեր կյանքում նոր որակական փոփոխության առաջին ազդակներից են: Փորձեցինք գտնել դրական և բացասական կողմերը, քննարկեցինք պատճառահետևանքային կապերը և վեր հանեցինք խնդիրները: