Անդրադարձ հայոց թատրոնին, Կլեոպատրային ու Բիսմարկին
Անդրադարձ հայոց թատրոնին, Կլեոպատրային ու Բիսմարկին

1. Ամենահին հիշատակությունը Հայոց թատրոնի մասին,
2. Ստանիսլավսկին և հայերը,
3. Հայերի «Տիեզերքը»,
Երկրորդ բաժին.
1. Եգիպտոսի թագուհի Կլեոպատրան,
2. Հռոմի կեսար Տիտոսը,
3. Օտտո Բիսմարկ: