Խաղաղություն
Խաղաղություն

 Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ ամեն ինչ, բայց չունենալ խաղաղություն:  Խաղաղ ընտանիք ունենալու համար պետք է ունենանք խաղաղ սիրտ: Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ չունենք այդ  ներքին խաղաղություն: