Մեր մեջ եղած արձագանքը
Մեր մեջ եղած արձագանքը

Աստված մարդուն ստեղծեց անմեղության մեջ, բայց մեղքի պատճառով մենք բոլորս կորցրեցինք այդ անմեղությունը: Հիմա մեզանից ամեն մեկի մեջ մեծ ցանկություն կա՝ վերադառնալու այդ անմեղությանը: Ինչպե՞ս:  Ի՞նչ կարող ենք անել: