Մենք և մեր սովորությունները
Մենք և մեր սովորությունները

Սովորություններն են, որ մեզ բաձրացնում են կամ դառնում մեր անկումների պատճառները: Սովորություններն են, որ կառուցում ու զարգացնում են ընտանիքը կամ կործանում այն: