Ճշմարիտ և կեղծ Սեր. ո՞րն է տարբերությունը
Ճշմարիտ և կեղծ Սեր. ո՞րն է տարբերությունը

Աստված Սեր է: Եթե մենք ստեղծված ենք Աստծո նմանությամբ, ուրեմն՝ մեր մեջ պետք է ունենանք այդ Սերը: Կեղծավոր մարդկանց սերը նույնպես կեղծ է, քանի որ իրենց նպատակներին հասնելու համար օգտագործում են բոլորին՝ որպես առարկայի: Բայց, որպես Աստծո նմանությամբ ստեղծված մարդիկ, մենք պետք է մեր հարաբերությունների մեջ պահպանենք ճշմարտությունը, ճշմարիտ սերը: Պետքէ տեսնենք ու գնահատենք մարդուն, ոչ թե նրան դարձնենք առարկա մեր նպատակներին հասնելու համար: