Մեր ապագան
Մեր ապագան

Ծնողի ամենամեծ պարտականությունն իր զավակներին կրթելն ու դաստիարակելն է: Ծնողներն են առաջին պատասխանատուները: Եվ շատ կարևոր է գիտակցել, որ երեխան է հասարակության, երկրի, ժողովրդի ապագան: Իսկ թե ինչպիսի ապագա է մեզ սպասվում, կախված է այսօր տրված դաստիարակությունից ու կրթությունից: