Երեխան անհատականություն է
Երեխան անհատականություն է

Ծնողները, հաճախ, իրենց խոսքերով կամ վերաբերմունքով վանում են երեխաներին: Ամեն երեխա անհատականություն է, ինքնուրույն անձ, ով արժանի է հարգանքի: Իսկ ծնողի պարտականությունն է տեսնել, գնահատել սա և պատրաստել երեխային կյանքի համար, ոչ թե իրեն ծառայելու համար: