Ես կարող եմ
Ես կարող եմ

Երեխան չի պատկանում ո՛չ պետությանը, ո՛չ ծնողին:  Երեխան ունի իր կյանքը, իր ինքնությունը:Ծնողի պարտականությունն ու իրավունքն է կրթել ու դաստիարակել նրան և պահանջել, որ պետությունն ապահովի լավ կրթություն և հարգանք նրա հանդեպ: Իսկ այդ կրթության հիմքում պետք է լինի՝ «Ես կարող եմ» բանաձևը, որը երեխայի առջև կբացի բոլոր հորիզոնները: