Մանկությունն ամենակարևոր ժամանակաշրջանն է
Մանկությունն ամենակարևոր ժամանակաշրջանն է
Այսօրվա մանուկը վաղվա երիտասարդն է, ով  պետք է կառավարի երկիրը: Կառավարի՝ ստեղծելով լավ ընտանիք, դաստիարակելով լավ զավակներ, իր լավագույն արժեքները տալով ընտանիքի անդամներին ու շրջապատին: 
Երեխայի դաստիարակությունը, ունեցած հարաբերությունները ծնողների հետ դառնում են ուղեցույց ողջ կյանքի համար: