Աշխատասիրություն
Աշխատասիրություն
Ժամանակ մի՛ կորցրու, միշտ զբաղվիր որևէ օգտակար բանով, հրաժարվի՛ր  բոլոր անհարկավոր գործողություններից: