Անդրադարձ Հայոց դիցարանի Մայր աստվածուհուն
Անդրադարձ Հայոց դիցարանի Մայր աստվածուհուն

1. Հայոց հին թանգարանները,
2. Հայոց դիցարանի Մայր աստվածուհին. Անահիտ,
3. Հայոց հետքերը՝ իտալական Նեապոլ քաղաքում,
Երկրորդ բաժին.
1. Կյուրոս Մեծը և Աքեմենյան Պարսկաստանը,
2. Հույն հռետոր Դեմոսթենեսը: