Անդրադարձ Հայոց մեծ գաղթին՝ Շահ Աբասի օրոք
Անդրադարձ Հայոց մեծ գաղթին՝ Շահ Աբասի օրոք

1. Արաքսի կամուրջները. Հայոց մեծ գաղթը՝ Շահ Աբասի օրոք,
2. Արտաշատ մայրաքաղաքի տեղանքի ընտրությունն ու հիմնումը,
3. Հայկական տարազը՝ արտոնագիր Չինաստանում,
4. Սպարտակի ապստամբությունը Հռոմի դեմ,
5. Օլիվեր Կրոմվելը: