Անդրադարձ Հյուդասպի ճակատամարտին
Անդրադարձ Հյուդասպի ճակատամարտին

Առաջին բաժին
1. Հայոց թարգմանչաց շարժումը,
2. Մուշեղ Մամիկոնյան անունով անձինք՝ Հայոց պատմության մեջ.

Երկրորդ բաժին
1. Հյուդասպի ճակատամարտը