Կիսված դեմքով նախարարը
Կիսված դեմքով նախարարը

Առաջին բաժին.

  1. Հայոց Դիմաքսյան նախարարական տան ծագումը,
  2. Բուդապեշտի հայկական փողոցը,
  3. Հայերը և թնդանոթը,

 

Երկրորդ բաժին.

  1. Բաբելոնի արքա Նաբուգոդոնոսորը (Ք.Ա. 605-562 թթ.),
  2. Հռոմի կեսար Վեսպասիանոսը (9-79 թթ.):