Հիսուսի թլպատումը և ընծայումը Տաճարին
Հիսուսի թլպատումը և ընծայումը Տաճարին

21 Եւ երբ ութ օրերը լրացան, եւ նա թլփատուեց, նրա անունը Յիսուս դրուեց, ինչպէս հրեշտակի կողմից կոչուել էր, երբ դեռ չէր յղացուել մօր որովայնում