Քսենոփոնի անդրադարձը հայերին ու Հայաստանին
Քսենոփոնի անդրադարձը հայերին ու Հայաստանին

Առաջին բաժին
1. Հայոց ծիրանի անունները:
2. Քսենոփոնը հայերի և Հայաստանի մասին:
Երկրորդ բաժին
1. Հռոմի առաջին կեսար Գայոս Հուլիոս Կեսարը:
2. Շվեյցարական ժողովրդական առասպելի հերոս Վիլհելմ Տելլը: