Նելլի Բրագինայի ՙՙԳլուխգովան իշուկը՚՚ հեքիաթը
Նելլի Բրագինայի ՙՙԳլուխգովան իշուկը՚՚ հեքիաթը

Առանց երեխաների հնարավոր չէր լինի այդպես սիրել մարդկությունը։ ՖԵՈԴՈՐ ԴՈՍՏՈԵՎՍԿԻ