«Անուշ ձայնով կանչեմ օրոր»
«Անուշ ձայնով կանչեմ օրոր»

Իր նոր գրքում ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Մատիկյանը ներկայացնում է հայկական և անգլալեզու օրորոցային տեքստերը՝ ընդգծելով դրանց, ինչպես նաև մանկախաղաց տեքստերի մի շարք ընդհանրություններ և առանձնահատկություններ: