Արտաշես Արշակունու հեռացումը և պետականության կորուստը
Արտաշես Արշակունու հեռացումը և պետականության կորուստը

Ո՞րն էր Արտաշես Արշակունու սխալը, որի պատճառով իր դեմ ելան նախարարների մեծ մասը: Ինչպե՞ս էին պատկերացնում հայ նախարարները արքայի հեռացումը և ինչպես ստացվեց: Ո՞րն էր նախարարների սխալը: Արդյո՞ք նրանց նպատակն էր հայրենի պետականության կորուստը: Կաթողիկոս Սահակ Պարթևի իմաստուն մոտեցումը: Այս ամենն ի՞նչ է սովորեցնում 21-րդ դարի հայերիս՝ 5-րդ դարում մեր նախնիների կատարած քայլերի և ստացված հետևանքների օրինակով:
  Զրույց պատմաբան Արտակ Հովհաննիսյանի հետ: