Ինչպե՞ս ներկայացնել Մեծ Պահքը 21-րդ դարի հավատացյալին
Ինչպե՞ս ներկայացնել Մեծ Պահքը 21-րդ դարի հավատացյալին
Լսենք Հայր Մեսրոպ Թոփալյանի մեկնաբանությունը։