Հայ մտավորականները ցեղասպանության տարիներին և հիմա
Հայ մտավորականները ցեղասպանության տարիներին և հիմա

 Ինչպե՞ս է ընկալվում իր մտավորականությունը հասարակության կողմից և ինչո՞ւ է արժևորում նրա գաղափարները։ Կարո՞ղ են մտավորականները ազգին տանել դեպի զարգացում կամ պարտություն։ Նժդեհի գնահատանքը իր ժամանակակից մտավորականությանը, և զուգահեռներ՝ մեր օրերի հետ։ Ինչպիսի՞ համոզմունքներ կարող են ստեղծել մեր մտավորականները հայության շրջանում, և հավատ՝ զարգանալու և հզորանալու վերաբերյալ։ Ամեն ինչ գալիս է մեր մտքից և մենք կլինենք այն, ինչ մտածում ենք մեր մասին․ չնչին ա՞զգ, որը ինքնուրույն ոչինչ չի կարող անել և միշտ օտարների պաշտպանության կարիքն ունի, թե՞ սեփական ճակատագիրը կերտել սկսող և մեզ հետ կատարվելիքի նախաձեռնությունը մեր ձեռքը վերցնող ազգ։ Երկու համոզմունքներն էլ կերտում են մտավորականները։
 Զրույց պատմաբան Արտակ Հովհաննիսյանի հետ։