Հանս Քրիստիան Անդերսենի ՙՙԾեր կաղնու վերջին երազը՚՚ հեքիաթը
Հանս Քրիստիան Անդերսենի ՙՙԾեր կաղնու վերջին երազը՚՚ հեքիաթը

Գրքերը զարգացնում են երեխայի երևակայությունը, բացում նոր հորիզոններ, սովորեցնում են սիրել, համակրել, երազել ու կատակել: