Կիլիկիայի ասեղնագործության առանձնահատկությունները
Կիլիկիայի ասեղնագործության առանձնահատկությունները

 Ե՞րբ և ինչպե՞ս է ծագել ասեղնագործությունը առհասարակ: Դրա նշանակությունը հնագույն շրջանում: Ասեղնագործական նախշերի ծագումը և դրանց առնչությունը արվեստի այլ ճյուղերում հանդիպող նախշերի հետ: Կրոնական և աշխարհիկ բնույթի ասեղնագործական աշխատանքերը: Հայկական և այլ աշխատանքների տարբերությունները: Ասեղնագործությունը Կիլիկիայում և նրա առանձնահատկությունները: Ի՞նչ նշանակություն ուներ միջնադարում այս արվեստը Կիլիկիայի և բուն Հայաստանի ժողովրդական կենցաղում: Կիլիկիայի ասեղնագործության հիմնական դպրոցները: Ինչպիսի՞ նմուշներ են պահպանվել և որտե՞ղ են ցուցադրվում: Հիմնական խնդիրը այս ասպարեզում. արժեք ստեղծելը այլ բան է, պահպանելը և հաջորդ սերունդներին փոխանցելը՝ այլ:
 Զրույց գեղանկարիչ և ազգագրագետ Հրազդան Թոքմաջյանի հետ: