Ավագ շաբաթ
Ավագ շաբաթ

Հայր Ներսես Սակայանը անդրադառնում է Ղազարոսի հարությանը և Ավագ շաբաթվա խորհրդին։