Հիսուսի թլպատումը և ընծայումը տաճարին
Հիսուսի թլպատումը և ընծայումը տաճարին

 21 Եւ երբ ութ օրերը լրացան, եւ նա թլփատուեց, նրա անունը Յիսուս դրուեց, ինչպէս հրեշտակի կողմից կոչուել էր, երբ դեռ չէր յղացուել մօր որովայնում: