Ղազարոս Աղաջանյանի կյանքի վաղ շրջանը
Ղազարոս Աղաջանյանի կյանքի վաղ շրջանը
Ինչպիսի՞ն էր այն պատմական միջավայրը, որտեղ ծնվեց ու հասակ առավ Ղազարոս Աղաջանյանը: Որտե՞ղ սովորեց և ինչպիսի՞ գործունեություն ծավալեց նախքան կաթողիկե հայոց պատրիարք-կաթողիկոս դառնալը: