Ճպուռն ու մրջյունը
Ճպուռն ու մրջյունը


Կարդաց Ամալյա Ղամբարյանը

«Ճպուռն ու մրջյունը» առակը ռուս գրող Իվան Կռիլովը 19-րդ դարի սկզբում փոխառել է 17-րդ դարի ֆրանսիացի առակագիր Ժան Լաֆոնտենից: Առակը փոխադրել ու հայերեն թարգմանել է Խնկո Ապերը: