Մեդիայի ազդեցությունը երեխայի հոգեկան առողջության վրա
Մեդիայի ազդեցությունը երեխայի հոգեկան առողջության վրա

Այսօր համացանցում կարելի է հանդիպել այնպիսի նյութերի, որոնք բնույթով կարող են լինել ահաբեկող, տագնապ հարուցող,  տրավմատիկ: Իսկ, թե ինչպես կարող է մեդիայում նմանօրինակ նյութերի լուսաբանումը անդրադառնալ երեխայի հոգեբանության վրա, պարզաբանում է Փսի Լայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոնի ղեկավար, հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանը: