Պառակտման հետևանքը Կիլիկյան հայոց թագավորությունում
Պառակտման հետևանքը Կիլիկյան հայոց թագավորությունում

Կիլիկյան գործիչների պառակտումը ունիթորների և հակաունիթորների: Այդ շրջանում մշտական արշավանքերի ենթարկվող բուն Հայաստանի ազդեցությունը Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքականության վրա: Խաչակիրների արշավանքները և Կիլիկյան թագավորությունը: Հայոց հարաբերությունները եվրոպացիների հետ: Ի՞նչ դասեր ենք քաղելու պատմության այս ժամանակահատվածից:
  Զրույց պատմաբան Արտակ Հովհաննիսյանի հետ: