Սաղմոսները երեկ և այսօր
Սաղմոսները երեկ և այսօր

Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում սաղմոսները, տաղաչափական ինչպիսի՞ կառուցվածքով են գրված և ո՞ր դարին են վերագրվում: Ի՞նչ խորհուրդ են պարունակում սաղմոսները և որքանո՞վ սիրված էին հայ ժողովրդի կողմից հին դարերում: Ո՞րն է սաղմոսների խորհուրդը 21-րդ դարում:
 Զրույց՝ այս և այլ հարցերի շուրջ հայր Րաֆֆի վարդապետ Սաքաեանի հետ: