Սուրբ ընտանիքը ինչո՞վ է տարբերվում մեր ընտանիքներից
Սուրբ ընտանիքը ինչո՞վ է տարբերվում մեր ընտանիքներից

Մարիամի և Հովսեփի ընտանիքն ուներ բազմաթիվ խնդիրներ, ինչպես յուրաքանչյուր ընտանիք: Սակայն նրանք՝ որպես ծնողներ, ամբողջովին այլ կերպ էին վարվում իրենց զավակի հետ: Ինչպե՞ս: Ի՞նչ կարող ենք սովորել նրանցից: