Վճռական մենակը․ Աշոտ Երկաթ
Վճռական մենակը․ Աշոտ Երկաթ

 Ինչպիսի՞ն էր իրադրությունը 10-րդ դարի սկզբին, երբ գահ բարձրացավ Աշոտ Երկրորդ Բագրատունին։ Արաբական ասպատակությունները, խարդավանքները հայոց թագավորության դեմ, և Աշոտ Երկրորդի երկաթե կամքը՝ իր երկիրը արաբներից մաքրելու և կենտրոնական թագավորությունն ամրապնդելու գործում։ Ռազմական փայլուն մտքի արտահայտությունը Սևանի ծովամարտում։
 Ինչպե՞ս աննահանջ պայքարի վճռականությունը հասցրեց ցանկալի արդյունքի։