Տարբեր, բայց հավասար
Տարբեր, բայց հավասար

Կինը և տղամարդը տարբեր են ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև մտածողությամբ, հոգեբանությամբ, իրենց մոտեցումներով: Սակայն որքան էլ տարբեր են, այնուամենայնիվ հավասար են, հավասար իրավունքներ ունեն: