Գնալ կնոջ հետևից
Գնալ կնոջ հետևից
Սուրբ Գրքում կարդում ենք, որ տղամարդը պետք է թողնի իր հորն ու մորը և գնա կնոջ հետևից: Ի՞նչ է սա նշանակում, ինչպե՞ս հասկանալ: