9 երանիների մասին. մաս 1
9 երանիների մասին. մաս 1

Հիսուսի քարոզների շարքում առանձնանում է Լեռան քարոզը, որտեղ իրենից նոր հրաշքների տեսքով նշաններ ակնկալող ժողովրդի առջև շարադրում է իր վարդապետության էական դրույթները, ճշմարիտ հավատացյալին բնորոշ կեցվածքը տարբեր իրավիճակներում:
Լեռան քարոզի մի հատվածը կոչվում է «Ինը երանիներ», որը հստակորեն ըմբռնելու համար անհրաժեշտ են որոշ մեկնաբանություններ: Բացատրում է Գյումրիի կաթողիկե հայոց Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու ժողովրդապետ տեր Գրիգոր ավագ քահանա Մկրտչյանը: