Ակնա երգեր
Ակնա երգեր

Պատմական տեղեկություններ Ակն քաղաքի հիմնադրման, կենցաղի, պատմամշակութային ժառանգության մասին:
 1. «Այ, իմ հարըստի դըստրիկ և Աս հինան» հարսանեկան երգերը
 2. «Ուստի՞ կուգաս» երգը,
 2. «Ակնա օրոր»-ը
 3. «Կռունկ» տաղի Ակնա տարբերակը: