ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾՆ ՈՒ ՕՊԵՐԱՆԵՐԸ
ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾՆ ՈՒ ՕՊԵՐԱՆԵՐԸ

Վերածննդյան շրջանում Հայոց արքա Տիգրան Մեծին նվիրված եվրոպական օպերաները: