Բառադարան 1
Բառադարան 1

«Բառադարանի» այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք օտարաբանությունների և փոխառությունների տարբերության մասին,  կներկայացնենք օտար բառերի հայերեն համարժեքները, օրինակներով ցույց կտանք բառերի սխալ գործածության դեպքեր:
Իսկ հաղորդման երկրորդ հատվածում կզրուցենք ՇՊՀ-ի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ տիկին Մարիետա Խաչատրյանի հետ. կպարզենք՝ ինչ չափով են օտարաբանությունները աղավաղում լեզուն, ինչպես պայքարել դրանց դեմ և ոչ միայն: