Պատմական տեղեկություններ՝ Բութանիայի մասին: Տեղի հայ բնակչությունը և նրանց երգերը.
Պատմական տեղեկություններ՝ Բութանիայի մասին: Տեղի հայ բնակչությունը և նրանց երգերը.
  1. «Արտ մը ունիմ» երգը,
  2. Բութանիայի «Գորանի»-ն,
  3. «Կռունկ» տաղի Բութանիայի տարբերակը,
  4. Օրորոցային երգ՝ ավանդված ութանիայի հայությունից: