COVID-19.  Թիրախային խմբեր. ինչպե՞ս պաշտպանվել հիվանդությունից
COVID-19. Թիրախային խմբեր. ինչպե՞ս պաշտպանվել հիվանդությունից

Բժշկագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Աստվածատրյանը խորհուրդներ է տալիս հիվանդությունից պաշտպանվելու համար: Իսկ  գաստրոէնտերոլոգ, սոնոգրաֆիստ Հայկ Մանասյանը խոսում է այն մասին, թե ինչպես ձեռք բերել իմունիտետ եւ ինչպես պայքարել կորոնավիրուսի դեմ: