Կոմիտասյան քնարական երգեր
Կոմիտասյան քնարական երգեր

1. «Հով արեք, սարեր ջան», 2. «Lորիկ. Գացի արտեր», 3. «Lորիկ. Առավոտուն բարի լուս», 4. «Քելե, քելե»: