Ներողամտություն
Ներողամտություն

Ներողամտությունը մարդու աստվածանմանության կարևոր արտահայտություններից է: