Դրական փոփոխություններ բժշկական ծառայությունների ոլորտում
Դրական փոփոխություններ բժշկական ծառայությունների ոլորտում

Պետական պատվերի համաչափ վերաբաշխում, սպասարկման որակի բարձրացում  և խնամակալի անվճար ծառայություն: Շիրակում բժշկական ծառայությունների հասանելիության նպատակով  « Գյումրի բժշկական կենտրոն»-ն իրականացրել է մի շարք փոփոխություններ: