Անձի հաշմանդամությունը  սահմանելիս ի՞նչ իրավական  ակտերով  են  առաջնորդվում  բժշկասոցիալական  փորձաքննական   մարմինները
Անձի հաշմանդամությունը սահմանելիս ի՞նչ իրավական ակտերով են առաջնորդվում բժշկասոցիալական փորձաքննական մարմինները

Ո՞ր դեպքերում է ճանաչվում անձի հաշմանդամությունը, և ի՞նչ է նշանակում  անձի կենսագործունեության սահմանափակումը: Առաջիկայում  հստակորեն կառանձնացնվեն եւ կտարանջատվեն այն ախտաբանական վիճակները կամ հիվանդությունները, որոնք միանշանակ ենթադրում են հաշմանդամություն: