Մանկական բանահյուսության առանձնահատկությունները
Մանկական բանահյուսության առանձնահատկությունները

Ե՞րբ են ծագել մանկական բանահյուսական տեքստերը և ի՞նչ նպատակների են ծառայել: Ինչպիսի՞ խմբերի են բաժանվում դրանք և այսօր որքանո՞վ են պահպանել իրենց կենսունակությունը ժողովրդի մեջ: