Եթե մարդը սիրել գիտի, ուեմն՝ արդեն երջանիկ է
Եթե մարդը սիրել գիտի, ուեմն՝ արդեն երջանիկ է

Դիմանկար: Մուրադ Մալխասյան: