Երեկվա ճիշտը այսօրվա սխալն է
Երեկվա ճիշտը այսօրվա սխալն է

Դիմանկար: Գագիկ Բարսեղյան՝ Ջագ: