Ինտելեկտուալ խաղ 3
Ինտելեկտուալ խաղ 3

Մարդ որքան ավելի շատ է իմանում, այնքան ավելի ուժեղ է:
Մ. Գորկի