ժառանգության ընդունման  ժամկետներն ու եղանակները...
ժառանգության ընդունման ժամկետներն ու եղանակները...

ժառանգությունը կատարվում է ըստ օրենքի, եթե չկա կտակ, կամ դրանում ամեն ինչ հստակ սահմանված չէ: Իսկ ինչպե՞ս ընդունել ժառանգությունը, եթե չկա կտակ: